ประมวลจริยธรรม

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)

stream football live