ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงาน “TechnoMart 2023” ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2566

stream football live

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ฯ ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2566 : TechnoMart2023 “พลังนวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต” Create Together, Move to the Future. จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2566 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี HALL 12 นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ยืดอายุผลไม้ด้วยโอโซน และสารเคลือบผิว” โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.จริงแท้ ศิริพานิช เป็นผู้ดำเนินรายการ และ รศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ เป็นวิทยากร

วีดีโอช่วงการเสวนา

stream football live
ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของศูนย์ฯ